logo

IT-SÄKERHET

IT-SÄKERHET

Det sköljer en ny våg av bluffmejl över världen, e-mejl som innehåller så kallad ”ransomware” som håller filer på användarens operativsystem som gisslan till dess att man betalat förövaren med bitcoin.

Det finns dessutom hundratals domännamn som kan smitta både datorer, mobila enheters med ransomware via s.k. ”Domain name scams”. Några typiska exempel är ”adidas.om”, ”adobe.om”, ”amazon.om”, ”amazonc.om” och ”americanexpress.om”.

Ransomware/cryptware

Detta är en typ av malware som installeras på en dator utan användarens samtycke antingen via e-mail eller webbplatser. Ordet ”ransomware” kommer av engelskans ”ransom” d.v.s. lösesumma. Cryptware programmet krypterar datorn och förhindrar därigenom användaren att använda datorn d.v.s. om inte användaren betalar en lösesumma.

Ett första steg för att undvika dessa är att använda sunt förnuft och försiktighet, speciellt när ni surfar på Internet och gentemot e-mail avsändare som skickar filer eller länkar du inte känner igen. Ändra också datorns behörighet ifrån administratör- till standardkonto, med denna enkla åtgärd eliminerar ni 86 procent av hoten där ute..

  • Öppna inte länkar eller bifogade filer från okända avsändare
  • Undvik webbsidor där innehåll av destruktiv karaktär sprids
  • Använd säkra, unika, lösenord
  • Gör backuper
  • Se till att dina program/system är uppdaterade
  • Använd och uppdatera brandväggs- och antivirusprogram
  • Ha en tydlig IT-policy företaget

kostnadseffektiv

Ett andra relativt enkelt och kostnadseffektivt sätt att skydda företagets datorer och nätverk är att använda sig av webbplats och webbinnehållsfiltrering i företagets brandvägg, detta för att förhindrar att datorerna kommer åt webbsidor där innehåll av destruktiv karaktär sprids.

Allt detta går att åstadkomma med hjälp av OpenDNS.. Tjänsten blockerar phishing webbplatser som försöker stjäla identiteter och inloggningsuppgifter, blockering av elaka webbplatser, rättning av stavfel i inmatningsfält m.m. Genom att underhålla och sammanställa en stor, ständigt växande databas över elaka webbplatser kan DNS tjänsten blockera tillgång till dessa när en användare försöker att nå någon av dem. DNS-tjänsten erbjuder dessutom ett robust webbinnehållsfiltrering med över 50 anpassningsbara filtreringskategorier och webbinnehållsfiltrering, företag får därigenom en betydligt bättre kontroll över vilka webbplatser de anställda besöker när de är inne på företagsnätverket.

Webbsidor laddas dessutom snabbare med OpenDNS och med en 100% upptid behöver du inte oroa dig för DNS avbrott från din Internetleverantör. Detta sistnämnda görs möjligt genom att de har placerat sina DNS servrar på strategiska platser globalt och genom att tillhandahålla en stor cache av domännamn så kan tjänsten hantera DNS-förfrågningar snabbare.

Behöver ni vår hjälp?

Silvercan AB besitter en bred kompetens inom IT-säkerhet och har vid flertaliga tillfällen hjälpt företag, organisationer och privatpersoner att skydda sina nätverk.

Vi har även erfarenhet av att hjälpa företag med att låsa upp både datorer och nätverk som drabbats av ransomware/cryptware.

Bitcoin_acceptedfacebooktwitter